DITEC Lackkonservering är ett komplett långtidsverkande lackskyddssystem för nya eller nyare bilar som förstärker och förseglar, rostskyddar samt bevarar glansen i lacken.
DITEC är väl beprövat ända sedan -70 talet och har testats samt godkänts av Statens provningsanstalt.
Om bilen vid tillfället för grundbehandlingen är under 12 månader gammal inkluderas den av en 6-årig systemgaranti, därmed är det inte sagt att man bara kan göra behandlingen på nya bilar, på äldre bilar kontrollerar man först skicket på lacken och gör en bedömning om man kan garantera ett bra resultat, till dessa bilar utfärdar man sedan ett certifikat som intygar att behandlingen är utförd.
I praktiken är skyddet precis lika effektivt på både nya och äldre bilar.
För att underhålla lackskyddet gör man med 18 månaders intervall en sk Top-coat behandling, när denna är utförd får man en stämpel på sitt garantibevis/certifikat som visar att även denna behandling är gjord.
Arbetstid för grundbehandlingen är c:a två arbetsdagar.
För Top-coat en arbetsdag.
Under denna tid finns givetvis även lånebil att tillgå vid behov.

Behandlingen utföres i fem olika steg genom en noggrant utprovad metod där arbetsmomenten består av förrengöring, djuprengöring, aktivering och slutligen konservering.
Alla kemikalier som används genom hela konserveringsprocessen är polymerbaserade och helt utan silikoner eller vaxer.
De medför därigenom inga som helst problem vid t.ex. en omlackering, dessutom maskinpoleras lacken i minst tre steg innan själva behandlingen kan påbörjas, allt för att få maximalt med glans och djup i lacken.

Med DITEC-lackkonservering behöver du aldrig mer vaxa bilen!
 

Ett bättre andrahandsvärde på bilen
Enklare att tvätta bilen
Slippa polera och vaxa bilen
Ökad glans och lyster i lacken
Mindre smuts som biter sig fast i lacken

Kort och gott snyggare bil och mer tid över för annat