Ditec Lackkonservering

Behandlingen utföres i fem olika steg genom en noggrant utprovad metod där arbetsmomenten består av förrengöring, djuprengöring, aktivering och slutligen konservering.
Alla kemikalier som används genom hela konserveringsprocessen är polymerbaserade och helt utan silikoner eller vaxer.
De medför därigenom inga som helst problem vid t.ex. en omlackering, dessutom maskinpoleras lacken i minst tre steg innan själva behandlingen kan påbörjas, allt för att få maximalt med glans och djup i lacken.

Med DITEC-lackkonservering behöver du aldrig mer vaxa bilen!

HELRECOND GULDPAKET

helrecond, ditec lackkonservering, glastec glasförsegling, protec textil/skinnimpregnering, färgbättring stenskott.

HELRECOND SILVERPAKET

helrecond, ditec lackkonservering, färgbättring stenskott.

HELRECOND

En helreconditionering innebär en total genomgång av bilen både in och utvändigt, allt som överhuvudtaget är möjligt att komma åt görs rent till maximal nivå.
Detta är en behandling för dig som är kräsen och inte nöjer sig med en vanlig tvätt och städning av bilen, du vill ha grundligt rent och känslan av “ny bil” trots att din kanske har några mil och år på nacken.

Så går det till:
Steg ett är att få bilen helt ren utvändigt, asfaltprickar avlagringar och all tänkbar smuts avlägsnas genom att kaross hjul och hjulhus avfettas med olika typer av avfettningsmedel och även vid behov viss form av syra.
När alla olika kemikalier fått verka tillräckligt länge spolar man av dessa med upp till c:a 200bar vattentryck, därefter schamponeras karossens alla utvändiga delar samt alla dörrgångar för hand med en speciell tvättvante eller svamp som är utformad för att fånga upp och kapsla in eventuella lösa smutspartiklar som kan repa eller skada lacken. När schamponeringen är klar spolas bilen en gång till med högt vattentryck för att få bort alla kemikalierester.
Nu när bilen är ren är det dags för ännu en tvätt, den här gången med en speciell lera som möjliggör avlägsnande av eventuell smuts som kan ha bitit sig fast i lackens porer samt även borttagning av t.ex. flygrost, bromsdamm från järnvägsspår eller lackdamm från en omlackering, när lertvätten är färdig schamponeras hela bilen ännu en gång och spolas av med högtryck.
När även denna tvätt är utförd har man fått en ren och bra yta på lacken som man kan arbeta med vid den kommande poleringen.
Andra steget är motortvätten som utförs enl. följande:
En särskild avfettning avsedd endast för detta ändamål läggs på motorn, i övriga motorrummet samt på insidan av motorhuven.
Efter verkningstid spolas kemikalierna bort, alla detaljer som går att komma åt tvättas och spolas av ännu en gång, när även motorn är ren spolas hela bilen av en sista gång och torkas med en silikonskrapa och ett sämskskinn, nu när hela bilen är ren och torr avslutar man motortvätten genom att lägga på ett fukt samt smutsavvisande motorvax.
Tredje steget är den invändiga delen som påbörjas med en noggrann dammsugning av hela kupén samt bagageutrymmet, fortsättningsvis rengöres alla dörrgångar, paneler, dörrsidor, ventilationsmunstycken, insteg, förvaringsfack, pedaler, skrymslen under och mellan stolar, små springor och skarvar, m.m. till hjälp använder sig man av bl.a. tryckluft. Golv samt textilmattor kemtvättas vid behov, plast/gummimattor tvättas och behandlas med ett vaxliknande medel som ger dem lyster och en smutsavstötande effekt.
Säten med tygklädsel kemtvättas, läderklädsel rengöres med ett medel avsett för detta ändamål, speglar samt fönster putsas både in och utvändigt.
Fjärde och sista delen av en helrecond är lacken som skall återupplivas och återfå glansen som den hade när den var ny.
Vid behov maskeras först olackerade plastdetaljer som ej skall poleras, om lacken är repig och oxiderad använder man kemisk rubbing på grov polertrissa och en tung polermaskin, därefter går man vidare med en mindre smidigare och mer lätthanterlig maskin, mjukare trissa och finare polermedel, samma maskin används ytterligare en gång med ännu finare trissa och annat polermedel, för att avsluta poleringen används en dubbelverkande oscillerande maskin med ett medel som ger slutfinishen.
När ytlagret är färdighärdat och torrt torkas överblivna rester av, polerdamm i springor och skarvar blåses bort med tryckluft och maskeringen plockas bort. Avslutningsvis behandlas även däcksidor med en speciell gel som ger dem lyster och en smutsavstötande effekt.
För att bilen skall bli godkänd och leveransklar kontrolleras den av besiktningsman.

HELRECOND MINI

invändig recond, maskinvaxning

INVÄNDIG RECOND

En invändig recond innebär en total genomgång av bilen invändigt, allt som överhuvudtaget är möjligt att komma åt görs rent till maximal nivå, steg ett är en noggrann dammsugning av hela kupén samt bagageutrymmet, fortsättningsvis rengöres alla paneler, dörrsidor, ventilationsmunstycken, insteg, förvaringsfack, pedaler, skrymslen under och mellan stolar, små springor och skarvar, m.m. till hjälp använder sig man av bl.a. tryckluft.
Golv samt textilmattor kemtvättas vid behov, plast/gummimattor tvättas och behandlas med ett vaxliknande medel som ger dem lyster och en smutsavstötande effekt. Säten med tygklädsel kemtvättas, läderklädsel rengöres med ett medel avsett för detta ändamål, speglar samt fönster putsas.
Bilen kan behöva stå kvar över natten beroende på om textilierna har hunnit torka.
Detta är en invändig behandling för dig som är kräsen och inte nöjer sig med en vanlig städning av bilen, du vill ha grundligt rent och känslan av “ny bil” trots att din kanske har några mil och år på nacken.

MASKINPOLERING

Maskinpoleringen börjar med att asfaltprickar avlagringar och all tänkbar typ av smuts avlägsnas genom att kaross hjul och hjulhus avfettas med olika typer av avfettningsmedel och även vid behov viss form av syra.
När alla olika kemikalier fått verka tillräckligt länge spolar man av dessa med upp till c:a 200bar vattentryck, därefter schamponeras karossens alla utvändiga delar samt hjul för hand med en speciell tvättvante eller svamp som är utformad för att fånga upp och kapsla in eventuella lösa smutspartiklar som kan repa eller skada lacken.
När schamponeringen är klar spolas bilen en gång till med högt vattentryck för att få bort alla kemikalierester, till sist avslutar man med att torka hela bilen med en speciell silikonskrapa och ett sämskskinn.
Nu är lacken redo för att återupplivas och återfå glansen den en gång i tiden hade som ny.
Vid behov maskeras först olackerade plastdetaljer som ej skall poleras, om lacken är repig och oxiderad använder man kemisk rubbing på grov polertrissa och en tung polermaskin, därefter går man vidare med en mindre smidigare och mer lätthanterlig maskin, mjukare trissa och finare polermedel, samma maskin används ytterligare en gång med ännu finare trissa och annat polermedel, för att avsluta poleringen används en dubbelverkande oscillerande maskin med ett medel som ger slutfinishen.
När ytlagret är färdighärdat och torrt torkas överblivna rester av, polerdamm i springor och skarvar blåses bort med tryckluft och maskeringen plockas bort. Avslutningsvis behandlas även däcksidor med en speciell gel som ger dem lyster och en smutsavstötande effekt.
För att bilen skall bli godkänd och leveransklar kontrolleras den av besiktningsman.

MASKINVAXNING

Maskinvaxningen börjar med att asfaltprickar avlagringar och all tänkbar typ av smuts avlägsnas genom att kaross hjul och hjulhus avfettas med olika typer av avfettningsmedel och även vid behov viss form av syra.
När alla olika kemikalier fått verka tillräckligt länge spolar man av dessa med upp till c:a 200bar vattentryck, därefter schamponeras karossens alla utvändiga delar samt hjul för hand med en speciell tvättvante eller svamp som är utformad för att fånga upp och kapsla in eventuella lösa smutspartiklar som kan repa eller skada lacken.
När schamponeringen är klar spolas bilen en gång till med högt vattentryck för att få bort alla kemikalierester, till sist avslutar man med att torka hela bilen med en speciell silikonskrapa och ett sämskskinn.
Vid behov maskeras först olackerade plastdetaljer som ej skall vaxas, ett långtidsverkande högkvalitativt vax pålägges med en dubbelverkande oscillerande polermaskin.
När ytlagret är färdighärdat och torrt torkas överblivna rester av, vaxdamm i springor och skarvar blåses bort med tryckluft och maskeringen plockas bort. Avslutningsvis behandlas även däcksidor med en speciell gel som ger dem lyster och en smutsavstötande effekt.
För att bilen skall bli godkänd och leveransklar kontrolleras den av besiktningsman.

KEMTVÄTT AV TEXTILIER

Vid kemtvätt av textilsäten används högeffektivt rengöringsmedel med desinficerande effekt som läggs på med en speciell maskin, smutsighetsgraden på sätena avgör mängden kem/antal steg i rengöringen alt. kan även ångmaskin användas.
När kemikalierna har fått ligga på och verka en stund arbetas ett skum upp och in i textilierna med en speciell tvättvante, när fläckar och ingrodd smuts avlägsnats suger man upp alla rester med en våtsug.
För att få interiören torr ställs nu en värmefläkt in i bilen, ofta kan det behövas att bilen står kvar över natten för att få den helt torr och för att man ska kunna kontrollera att det har blivit rent.

SKINNBEHANDLING

Skinn/lädersäten behöver underhållas precis som alla andra skinnprodukter för att inte torka ut med sprickbildning som följd.
Första steget är rengöringen där graden av smutsighet på sätena avgör styrkan/antal steg på tvätten.
När sätena är rena och torra arbetas ett högeffektivt skinnbalsam in, detta återställer skinnets naturliga utseende, egenskaper och mjukhet samt förhindrar sprickbildning och missfärgning.
OBS! Tänk på att skinn är ett levande material som åldras precis som du själv, med vår skinnbehandling förlänger du ditt skinns livslängd.

PROTEC

PROTEC - “den osynliga skyddsklädseln” är en produkt inom DITEC- familjen, speciellt framtagen för att skydda bilens klädsel.
Det går till genom att PROTEC arbetas in i textilierna med tryck och kapslar in fibrerna i tyget så att porerna inte kan suga upp smuts, damm och eventuellt spill, utan lätt kan torkas upp med en vanlig trasa.
Textilierna påverkas inte vad gäller utseende, mjukhet eller färg och interiören hålls lätt ren och fläckfri.
För att en PROTEC behandling ska kunna utföras måste klädseln som ska behandlas vara ren, om den är smutsig måste man eventuellt kemtvätta den först. Golvmattor och dörrsidor av textil kan givetvis också behandlas med PROTEC Textilimpregnering.

GLASTEC

GLASTEC glasförsegling är ett unikt skydd för bilens rutor.
Det verkar genom att man arbetar in medlet i glaset och därigenom ökar tätheten i rutan.
Fördelarna är att rutorna blir mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafikfilm.
Vintertid gör GLASTEC att isbildning inte biter sig fast lika hårt i glaset.
Dessutom minskar reflexerna vid mörkerkörning.
Studier har visat att reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25% om rutan är behandlad med GLASTEC.
Vid körning i högre hastigheter i regn behöver vindrutetorkarna inte användas lika frekvent som om rutan vore obehandlad då regndropparna glider av rutan.

GLASPOLERING

Information kommer

RENOVERING PLASTLYKTOR

Information kommer

SANERING

Vi utför saneringar av all form åt försäkringsbolag, företag samt privatpersoner t.ex. klotter, djur, glas, rök, färg, blod, mögel, brand eller stöldskada.
Vi har många års erfarenhet och använder oss av väl beprövade metoder samt maskiner för detta ändamål.

DEKALBORTTAGNING

Dekalborttagningen börjar med en utvändig handtvätt, därefter monteras dekalerna av med hjälp av varmluft/kemikalier alt. Ånga/kemikalier.
Vid behov maskinpoleras ytorna där dekalerna har suttit för att avlägsna eventuella färgskiftningar i lacken.

MOTORTVÄTT

En särskild motoravfettning läggs på motorn, i övriga motorrummet samt på insidan av motorhuven, eventuella känsliga detaljer maskeras, efter verkningstid spolas kemikalierna bort, alla detaljer som går att komma åt tvättas och spolas av ännu en gång. E
fter torkningstid avslutar man motortvätten genom att lägga på ett fukt samt smutsavvisande motorvax.

UTVÄNDIG HANDTVÄTT

En utvändig handtvätt börjar med att asfaltprickar avlagringar och all tänkbar smuts avlägsnas genom att kaross hjul och hjulhus avfettas med olika typer av avfettningsmedel och även vid behov viss form av syra.
När alla olika kemikalier fått verka tillräckligt länge spolar man av dessa med upp till c:a 200bar vattentryck, därefter schamponeras karossens alla utvändiga delar och hjul för hand med en speciell tvättvante eller svamp som är utformad för att fånga upp och kapsla in eventuella lösa smutspartiklar som kan repa eller skada lacken.
När schamponeringen är klar spolas bilen en gång till med högt vattentryck för att få bort alla kemikalierester, till sist avslutar man med att torka hela bilen med en speciell silikonskrapa och ett sämskskinn.
Även däcksidor behandlas med en speciell gel som ger dem lyster och en smutsavstötande effekt.